Služby

Poskytujeme péči v celém spektru oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé, důraz klademe na precizní diagnostiku, prevenci, komplexní řešení obtíží pacienta. Vzhledem k tomu, že se maximálně věnujeme léčebně-preventivní péči t.č. neposkytujeme pracovně-lékařské služby zaměstnavatelům (s výjimkou možnosti vystavení posudku pro zdravotní způsobilost k práci v kategorii 1 našim registrovaným pacientům).

Účastníme se programu kvality péče AKORD a VZP PLUS.

Jsme akreditovaným pracovištěm pro školení v rámci specializovaného výcviku v oboru Všeobecné praktické lékařství (VPL). Na našem pracovišti mohou po domluvě absolvovat praxi v oboru VPL studenti lékařských fakult, od září 2020 jsme školícím pracovištěm 3. lékařské fakulty UK. O případné účasti studenta během Vašeho vyšetření budete vždy předem informováni a máte možnost ji odmítnout.

Přehled služeb

Diagnostika a léčba akutních i chronických onemocnění, v indikovaných případech odeslání pacienta ke specializovanému vyšetření/ošetření

POCT metody (rychlé testy prováděné přímo v ordinaci): CRP (ukazatel zánětu), INR (vyšetření krevní srážlivosti u pacientů na antikoagulační terapii), Streptest (průkaz streptokoka ve výtěru z krku), test na okultní krvácení do stolice, glykémie (vyšetření cukru v krvi)

Sociální poradenství, vyšetření zdravotního stavu pro účely žádosti o invalidní důchod, vyšetření před pobytem v lůžkovém zařízení sociální péče, vyšetření pro účely žádosti o příspěvek na péči, průkaz ZTP, apod.

Posudková činnost (řidičský a zbrojní průkaz, zdravotní způsobilost k práci – pouze kategorie 1 u našich registrovaných pacientů, zdravotní průkaz, způsobilost ke studiu apod. tam, kde je vydání posudku v kompetenci praktického lékaře dle platné legislativy)

Dispenzarizace pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) a vysokým arteriálním tlakem.

Základní poradenství týkající se závislostí, doporučení návazné péče

Základní psychosomatické konzultace, podpůrný psychoterapeutický pohovor s lékařem-nepsychiatrem

Preventivní prohlídky dle vyhlášky č. 70/2012 Sb. (1x 2 roky).

Očkování (očkujeme proti onemocněním: tetanus, hepatitis A, B, chřipka, spalničky, klíšťová encefalitida, pneumokoková onemocnění, další vakcíny na objednání dle domluvy)

Úzká spolupráce se specializovanými ambulancemi a nemocnicemi na Praze 6, osobní objednání v indikovaných případech

Návštěva u pacienta doma v indikovaných případech (posoudí ordinující lékař, podmínkou pobyt pacienta v dosahu ordinace)

Spolupráce s klinickým farmaceutem, úprava medikace na základě konzultace zejména u pacientů užívajících větší počet léků

Předoperační vyšetření včetně EKG

Vystavování žádostí o lázeňský pobyt, zajištění celkového interního vyšetření

Vybavení ordinace

Přístrojové vybavení

  • 12ti svodové EKG, možnost kontinuálního záznamu
  • Pulzní oxymetr
  • Glukometr
  • Coaguchek XR Roche – ke stanovení INR POCT (monitorace účinnosti léčby Warfarinem)
  • POCT analyzátor QuickRead go – ke stanovení CRP, FOB (test na okultní krvácení do stolice), Streptest A
  • Kalibrovaná váha SECA 711 k přesnému změření tělesné hmotnosti a výšky
  • Tonometr Omniprax se dvěma manžetami k přesnému stanovení artreriálního tlaku

Softwarové vybavení

  • Zajišťuje firma SmartMEDIX
  • Převážně elektronická zdravotnická dokumentace vedena v souladu s platnou legislativou
  • Možnost zaslání výsledků laboratorních vyšetření heslemjištěným e-mailem

Veškeré přístroje jsou pravidelně revidovány servisními techniky, účastníme se systému externí kontroly kvality.