Kategorie

Aktuality

Režim ordinace od 20. 9. 2021 – jak postupovat při infekci?

| Aktuality, Pro pacienty, Uncategorized @cs | Žádné komentáře
Protože se opět zdá, že vypukl zmatek, jak postupovat při příznacích infekce dýchacích cest – pokusím se shrnout postup pro dospělé osoby v naší ordinaci.
 • máte-li příznaky infekce (kašel, rýma, teplota, průjem, u starších lidí dušnost, spavost, extrémní únava), prosím kontaktujte naši ordinaci nejprve telefonicky, nebo e-mailem, objednáme Vás zpravidla na tentýž den k vyšetření, ale je lépe o Vás vědět předem, aby se předešlo čekání v čekárně s rizikem nákazy ostatních osob, nechoďte prosím s příznaky infekce do kontaktu s dalšími lidmi (do práce, na návštěvu, do obchodu…)
 • ordinační hodiny v pondělí a úterý 8-12, st 12-13, čt a pá 13-14 jsou určeny přednostně pro akutní pacienty, pokud přicházíte z jiných důvodů, je-lépe se objednat na čas (telefonicky u sestry, volejte po 10. hodině)
 • v případě zcela lehkých příznaků (rýma, škrábání v krku), kdy byste běžně nevyhledávali pomoc lékaře, či během víkendu, doporučujeme nechat se otestovat v odběrovém místě, ideálně PCR testem – každý občan má možnost využít 2 PCR testy měsíčně ze zdravotního pojištění, můžete také využít domácí antigenní test alespoň pro rychlou orientaci, je ale třeba mít na vědomí, že negativita infekci covid-19 nevylučuje; budeme-li mít kapacitu, otestujeme Vás po domluvě i v ordinaci, další vývoj nemoci s námi konzultujte, v případě zhoršení stavu doporučujeme vyšetření u nás v ordinaci
 • pro seniory, chronicky nemocné a stran infekce covid-19 rizikové pacienty, u kterých je prokázána infekce covid-19 (a to i po očkování) je nyní k dispozici velmi účinná léčba monoklonálními protilátkami, která může zabránit přechodu do těžké formy onemocnění, k podání této léčby (v 60-minutové infuzi v nemocnici ambulantně) Vás odešleme, pokud u Vás infekce covid-19 bude zjištěna, proto je zejména pro Vás, rizikové pacienty důležité dostavit se k vyšetření včas (čím dříve je léčba podána, tím větší efekt má)
 • vysoce účinnou prevencí onemocnění, a to zejména jeho těžkého průběhu covid-19, je očkování, stále nabízíme možnost očkovat se u nás v ordinaci 1. , 2. dávkami, i 3. dávkami (s minimálním odstupem 8 měsíců od 2. dávky), k dispozici nyní dvoudávková vakcína Spikevax (Moderna) i jednodávková Janssen, od října budeme očkovat také proti chřipce, je možné aplikovat i obě vakcíny současně

Informace k očkování proti covid-19: 3. dávky i nové očkování.

| Aktuality, Pro pacienty | Žádné komentáře

Vážení pacienti,

dovoluji si shrnout aktuální informace k očkování proti covid-19 v naší ordinaci. Od je 20.9. na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR očkovat osoby s minimálním odstupem 8 měsíců od 2. dávky posilovací dávkou (boosterem).

Posilovací dávka a je doporučena především pro:

 • seniory ve věku 65+ let
 • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19
 • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 neprodělali

Osoby, které covid-19 prodělaly a byly očkovány dvěma dávkami dvoudávkové vakcíny či jednou dávkou jednodávkové vakcíny považujeme za dostatečně chráněné a v tuto chvíli pro ně očkování 3. dávkou nepovažujeme za nutné.

Dále je doporučeno dodatečné očkování 3. dávkami vybraným skupinám pacientů s významnou poruchou imunity, a to s odstupem minimálně 4 týdny od 2. dávky, pro většinu již v minulosti očkovaných 2 dávkami tedy co nejdříve.

jedná se tyto skupiny osob:

 • osoby se středně těžkou a těžkou imunosupresí
 • osoby se  středně těžkým nebo těžký primárním imunodeficitem
 • osoby s pokročilou nebo neléčenou infekcí HIV 
 • osoby na imunosupresivní terapii

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

Pro přeočkování se volí u všech pacientů mRNA vakcíny – Comirnaty a Spikevax (Moderna). V naší ordinaci budeme mít od 20.9. očkovací látku Spikevax (Moderna), pravděpodobně od konce října i Comirnaty (definitivní termín počátku distribuce praktickým lékařům ještě nebyl oznámen). Dle doporučení České vakcinologické společnosti je možné aplikovat jako 3. dávku po předchozím očkování Comirnaty i vakcínu Spikevax (vysoká účinnost).

Očkování proti chřipce budeme v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti nabízet od října tak, aby imunita vydržela až do jara (zejména důležité u seniorů). Od října bude možná i současná aplikace s očkováním proti covid-19 třetí dávkou.

Nadále pokračujeme v očkování proti covid-19 i pro dosud neočkované osoby, a to jak dvoudávkovou vakcínou Spikevax (Moderna), tak i jednodávkovou vakcínou Janssen.

Očkování vektorovými vakcínami proti covid-19 – Janssen a Vaxzevria

| Aktuality, Pro pacienty | Žádné komentáře

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně očkování tzv. vektorovými vakcínami (jako nosič antigenu, který navozuje tvorbu imunitní odpovědi používají virový vektor pocházející z jiného viru) doplňuji informace.

Ve spojitosti s těmito vakcínami je zmiňován syndrom trombóz s nízkou hladinou destiček (TTS, VITT). Jedná se o velice vzácný nežádoucí účinek (incidence 1:100 000 očkovaných), který byl popsán v souvislosti s očkováním těmito vakcínami. Podrobné vysvětlení najdete zde http://ordinacepokorna.cz/2021/07/05/nezadouci-ucinky-po-ockovani-proti-covid-19-informace-pro-pacienty/. Evropská agentura pro léčivé přípravky se vyjádřila jednoznačně vy smyslu významné převahy benefitu z očkování těmito látkami oproti rizikům, která jsou s jejich aplikací spojena.

Syndrom byl v zahraničí častěji hlášen u mladších pacientů, s převahou žen. Z tohoto důvodu, a také faktu, že riziko těžkého průběhu covid-19 u mladších osob a široké dostupnosti mRNA vakcín (Comirnaty formy Pfizer a Spikevax firmy Moderna) bylo v některých zemích včetně ČR doporučeno očkovat těmito vakcínami primárně osoby nad 60 let (viz doporučení České vakcinologické společnosti https://drive.google.com/file/d/1aq6rvufSZJUYWBjiVWAJgCdHZ1AEAby8/view?usp=sharing). Osobám, které byly bez komplikací očkovány první dávkou vakcíny Vaxzevria (Astra Zeneca) doporučujeme se očkovat 2. dávkou téže vakcíny (riziko TTS zanedbatelné, prakticky všechny reakce se vyskytly po podání 1. dávky). Pro kombinaci vakcín není t.č. dostatek dat a je umožněno jen osobám s výskytem závažné nežádoucí reakce po 1. dávce očkování viz doporučení SÚKL zde https://www.sukl.cz/sukl/kombinovani-vakcin-proti-nemoci-covid-19-je-mozne.

Očkovací látka Janssen je také vhodná pro osoby imobilní k očkování na návštěvě doma, nebo málo motivované, u kterých hrozí, že by se na druhou dávku vůbec nedostavili. Pokud jste imobilní, máte bydliště na území Prahy 6 a máte zájem o očkování doma, obraťte se prosím na paní asistentku Denisu Boháčkovou z MČ Praha 6, tel.: 778 116 642.

Účinnost vakcíny Janssen je v porovnání s mRNA vakcínami o něco nižší proti příznakovému onemocnění (66% oproti 94-95% u mRNA vakcín), přesto je vakcína Janssen vysoce účinná proti těžkému průběhu (85%) – hodnocení probíhala v době, kdy ještě necirkulovaly všechny současně se vyskytující varianty viru. Nejnovější studie ale potvrzují vysokou účinnost vakcíny Janssen i proti delta variantě.

Proto i my doporučujeme všem osobám pod 60 let, které se mohou dostavit do očkovacích center, či objednat k očkování u praktického lékaře látkou Spikevax (Moderna), aby preferovali očkování mRNA vakcínami.

Pokud se přes uvážení všech rizik a doporučení rozhodnete nechat se očkovat právě očkovací látkou Janssen, je to u praktických lékařů po objednání a řádném poučení možné (vakcína je schválena po použití pro osoby nad 18 let). Očkování látka Janssen je jednodávková, vakcinační certifikát je vystaven ihned po aplikaci, ochrana nastoupí 14 dní po aplikaci.

U praktického lékaře lze očkovat pouze osoby, které mají sjednáno veřejné zdravotní pojištění s plným hrazením péče viz informace zde http://ordinacepokorna.cz/2021/07/05/ockovani-cizincu-proti-covid-19-vaccination-aganist-covid-19-for-foreigners/.

V naší ordinaci objednáváme k očkování očkovací látkou Janssen vždy na základě objednání u sestry, nejlépe telefonicky 224311189 v ordinačních hodinách. Pokud se nemůžete dovolat, pošlete e-mail na pbordinace@gmail.com s uvedením tel. kontaktu na Vás. Nový termín je otevřen vždy, když se sejde 5 zájemců (5 dávek v jedné lahvičce). Z logistických důvodů tedy nelze objednat na očkování ihned. Přehled volné kapacity pro objednání naleznete zde https://ockovani.opendatalab.cz/praktici#free_vaccines, v případě, že již nemáme látky k dispozici, je možné se obrátit na další kolegy, praktické lékaře. Údaje v tabulce jsou průběžně aktualizovány.

 

Očkování cizinců proti covid-19 – Vaccination aganist covid-19 for foreigners

| Aktuality, Pro pacienty | Jeden komentář

U praktického lékaře a v očkovacích centrech bez úhrady je možné očkovat cizince s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří mají v ČR sjednané veřejné zdravotní pojištění s plným rozsahem péče. Pojištění v zemi EU mohou u jedné z velkých zdravotních pojišťoven v ČR zažádat o sjednání tzv. výpomocného pojištění. Podrobněji viz https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/zahranicni-pojistenci-a-covid-19.

It is possible to vaccinate foreigners  on behalf of public medical insurance with full coverage in the Czech Republic (granted usually for long-term residents) and also EU citizens with so called „výpomocné pojištění“ – basic medical insurance (has to be taken out individually in one of the public insurance companies) either in vaccination centers (for registration see here https://registrace.mzcr.cz/) or at a GP office. For vaccionation at a GP office, you do not need to register at this web site but you need to make personal appointment by telephone or e-mail.

Foreingers with private insurance or without public insurance in the Czech Republic can be vaccinated only in selected vaccination centers (see here https://registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm/index_en.html) following prior registration here https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.

Nežádoucí reakce po očkování proti covid-19: informace pro pacienty

| Aktuality, Pro pacienty | Jeden komentář

Vážení pacienti, níže jsem se pokusila sepsat výčet všech běžných i vzácnějších nežádoucích účinků, se kterými se v souvislosti s očkováním proti covid-19 můžete setkat. Prosím mějte na paměti, že většina reakcí je lehkých a spontánně odezní. Přínos očkování významně převyšuje veškerá tato rizika. Podrobněji o tom, proč má smysl se nechat očkovat se dočtete v jiném příspěvku http://ordinacepokorna.cz/2021/07/04/pro-nerozhodne-proc-ma-smysl-se-nechat-ockovat-proti-covid-19/

 • obecně platí, že většina nežádoucích reakcí po očkování je mírných a odezní do 3 dnů (většinou již do druhého dne) po očkování
 • není indikována žádná preventivní léčba, a to ani u alergiků
 • jednoznačnou kontraindikací k podání druhé dávky je pouze těžká alergická reakce na 1. dávku očkování (tzv. anafylaktická reakce), výskyt extrémně vzácný (jednotky případů na milion očkovaných), vznik nejčastěji v prvních minutách po aplikaci, proto prosím po aplikaci vyčkejte 15-30 minut ve zdravotnickém zařízení, kde Vám byla vakcína podána – řiďte se instrukcí lékaře

Lokální reakce:

 • alespoň jeden příznak má většina očkovaných
 • zarudnutí, bolest, otok v místě vpichu
 • vyrážka v místě vpichu a okolí (někdy může přetrvávat i více týdnů, není kontraindikací k podání 2. dávky, častěji u očkovací látky Spikevax)
 • zduření mízních uzlin, nejčastěji v podpaží na straně, kde byla aplikována vakcína

Domácí léčba: chlazení, běžné látky na horečku/bolest – paracetamol 500 mg max. 4x denně, ibuprofen 400 mg max. 4x denně, další ev. po poradě s lékařem.

Celkové reakce:

 • častý výskyt: více, než 10 % očkovaných, vznik většinou hodiny až max. 3 dny po aplikaci
 • zvýšená teplota, horečka
 • zimnice
 • únava
 • bolesti kloubů a svalů
 • nevolnost

Domácí léčba: běžné látky na horečku/bolest – paracetamol 500 mg max. 4x denně, ibuprofen 400 mg max. 4x denně, dostatek tekutin, klid, vyvarovat se fyzicky namáhavé činnosti, sportu a pobytu na slunci.

Pokud reakce trvá déle, než 3 dny, prosím konzultujte s lékařem (je nutné odlišit jiné příčiny obtíží, zejména současně probíhající infekci).

Anafylaktická reakce:

 • extrémně vzácná (jednotky případů na milión očkovaných)
 • těžká, život ohrožující alergická reakce, je kontraindikací k podání 2. dávky očkování
 • vznik minuty až max. hodiny po kontaktu s alergenem
 • projevy kožní, dechové, oběhové (svědění kůže, vyrážka, otok jazyka, hrdla, dušnost, prudký pokles tlaku), nevolnost, pomočení, pokálení

Nutnost sledování 15 – 30 minut po očkování ve zdravotnickém zařízení (30 minut doporučeno u alergiků).

Léčba: podání injekce adrenalinu do svalu (stehno) lékařem, lékem je vybaveno každé zdravotnické zařízení aplikující očkování, v případě vzniku již mimo zdravotnické zařízení kontaktovat Zdravotnickou záchrannou službu. Prognóza při časné léčbě výborná, rychlé odeznění, nutná observace v nemocnici. Podání 2. dávky je kontraindikováno, je třeba zapsat do dokumentace a hlásit všem ošetřujícím lékařům.

Nutné odlišit od tzv. vazovagální synkopy (omdlení).

Vazovagální synkopa (lidově omdlení):

 • vznik většinou bezprostředně po očkování
 • reakce spojená s krátkodobou poruchou vědomí (vteřiny), často přechodné poruchy zraku, brnění končetin, někdy křeče, provázena poklesem krevního tlaku a tepové frekvence
 • častěji mladé ženy, dospívající
 • častěji u osob, které mají obavy z očkování, opakovaný výskyt v minulosti
 • odezní spontánně, bez následků

Prevence: dostatek tekutin před očkováním, uklidnění, hlásit výskyt podobné reakce v minulosti (lépe podat očkování vleže). Je důležité předem zajistit, aby při eventuální mdlobě nemohlo dojít k úrazu. 

Léčba: hlásit ihned stav na omdlení lékaři či sestře, posadit se, ev. položit, polohovat končetiny nahoru. Po návratu plného vědomí zajistit krátkodobé pozorování ve zdravotnickém zařízení, kontrolu krevního tlaku a tepové frekvence, dostatečný příjem tekutin. Není kontraindikací k podání 2. dávky očkování.

TTS = VITT:

Thrombosis with thrombocytopenia syndrome, Vaccine induced thrombotic thrombocytopenia, syndrom atypických trombóz spojených s nízkou hladinou destiček

 • vzácná komplikace (výskyt cca 1:100 000 očkovaných) vektorových adenovirových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen)
 • nebyla jednoznačně identifikována riziková skupina, častěji hlášeno u mladších žen, Česká vakcinologická společnost, SÚKL nedoporučují podávání těchto vakcín osobám pod 60 let věku
 • pokud aplikace 1. dávky proběhla bez komplikací, doporučuje se 2. dávku podat, přínos kompletní vakcinace jednoznačně převyšuje riziko
 • nejčastěji vznik 8-14 dní od aplikace (téměř ve všech případech po aplikaci 1. dávky)
 • pravděpodobně častější u vakcíny Vaxzevria oproti Janssen (ale Janssen méně aplikovaných dávek)
 • trombózy neobvyklých lokalizací: žilní splavy, splanchnické (útrobní) žíly, tepenné trombózy
 • důležité včas diagnostikovat a léčit
 • nemá smysl žádná prevence v podobě profylaktického podávání antikoagulační či antiagregační terapie (aspirin, léky proti srážení krve)
 • předchozí výskyt trombózy či embolie, nebo přítomnost trombofilní mutace nejsou spojeny s vyšším rizikem vzniku této komplikace

Prosím kontaktujte neprodleně aplikujícího lékaře, případně jiné zdravotnické zařízení, v případě ohrožení života Zdravotnickou záchrannou službu v případě, že se u Vás v době do 3 týdnů od aplikace objeví tyto příznaky: dušnost, bolest na hrudi, otoky nohou, bolest nohy, přetrvávající bolest břicha, silné bolesti hlavy, rozmazané vidění, zmatenost či záchvaty křečí, drobné modřiny na kůži jinde než v místě aplikace.

Léčba: při podezření na TTS nutné vyšetření ve zdravotnickém zařízení a při potvrzení zajištění specializované péče co nejdříve.

Myokarditida, perikarditida:

 • zánět osrdečníku a srdečního svalu
 • pravděpodobný extrémně vzácný nežádoucí účinek (1-10:100 000 očkovaných), probíhá hodnocení vztahu k podání mRNA vakcín Comirnaty firmy Pfizer a Spikevax firmy Moderna EMA
 • častěji hlášeno u mladých mužů, častěji po 2. dávce
 • ve většině případů vznik do několika dnů po aplikaci, lehký průběh a spontánní odeznění

Prosím konzultujte lékaře, pokud se u Vás po očkování objeví dušnost (i zvýšené zadýchávání se při obvyklé námaze), bolest na hrudi, silné a/nebo nepravidelné bušení srdce. Pijte dostatek tekutin. Máte-li tyto příznaky, vyvarujte se nadměrné fyzické námaze.

Zdroje:

 1. Rubin EJ, Baden LR et al. Audio Interview: Treating Complications of Covid Vaccination. N Engl J Med 2021; 384:e107 DOI: 10.1056/NEJMe2109757 https://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi=10.1056%2FNEJMdo006108&aid=10.1056%2FNEJMe2109757&area=
 2. Česká společnost pro trombózu a hemostázu. Prozatímní doporučení Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu pro diagnostiku a léčbu vakcínou mediované imunitní trombotické trombocytopenie vyvolané vakcinací proti sars-cov-2. https://csth.cz/wp-content/uploads/2021/05/CSTH_ISTH_VITT_Guidance_2_2021-04-23_logo_1.pdf
 3. Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k používání a bezpečnosti vektorových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen). Vydáno 20.5. 2021. https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/stanoviskocvs_suklkbezpecnostivektorovychvakcin_20_kveten2021.pdf
 4. Nazy I, Sachs UJ, Arnold DM, McKenzie SE, Choi P, Althaus K, Ahlen MT, Sharma R, Grace RF, Bakchoul T. Recommendations for the clinical and laboratory diagnosis of VITT against COVID-19: Communication from the ISTH SSC Subcommittee on Platelet Immunology. J Thromb Haemost. 2021 Jun;19(6):1585-1588. doi: 10.1111/jth.15341. Epub 2021 May 20. PMID: 34018298. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jth.15341.
 5. Státní ústav pro kontrolu léčiv. https://www.sukl.cz/vakciny-vaxzevria-a-janssen-informace-pro-verejnost-i
 6. Anafylaxe a její léčba (připomenutí v souvislosti s očkováním vakcínami proti onemocnění COVID-19). Farmakoterapeutické informace 4/2021. 
 7. Johnston MS, Galan A, Watsky KL, Little AJ. Delayed Localized Hypersensitivity Reactions to the Moderna COVID-19 Vaccine: A Case Series. JAMA Dermatol. 2021 May 12:e211214. doi: 10.1001/jamadermatol.2021.1214. Epub ahead of print. PMID: 33978670; PMCID: PMC8117061. https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2779643
 8. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

vypracovala MUDr. Ludmila Bezdíčková, 4.7. 2021

Pro nerozhodné: proč má smysl se nechat očkovat proti covid-19?

| Aktuality, Pro pacienty | Jeden komentář
Pro váhající si dovoluji shrnout pozitiva očkování, nabízíme i konzultaci telefonicky 224311189 či e-mailem pbordinace@gmail.com:
1. Očkování chrání proti symptomatické infekci, těžkému průběhu covid-19, minimalizuje riziko hospitalizace, úmrtí i komplikací následkem prodělaného onemocnění covid-19. I když infekce probíhá u většiny pacientů jako lehká, zaznamenali jsme i v naší praxi nemálo těžkých průběhů a úmrtí, a to bohužel i u mladších a jinak zdravých osob. Rekonvalescence je po prodělané infekci delší, než je obvyklé u jiných respiračních infekcí a často přetrvávají určité symptomy i několik měsíců po prodělané infekci (tzv. long covid).
2. Očkováním chráníte své blízké. Tím, že neonemocníte se významně snižuje riziko přenosu na více ohrožené osoby ve Vašem okolí.
3. Imunita navozená očkováním je předvídatelná a získaná bezpečně (bez vystavení se riziku komplikací samotné infekce). Osoby po bezpříznakovém/lehkém průběhu onemocnění si nemusí vybudovat dostatečnou a delší dobu přetrvávající obranyschopnost. Na základě dosavadního průběhu epidemie a hrozbě mutací se nelze domnívat, že již máme vyhráno. Prodělali-li jste covid-19, Českou vakcinologickou společností je doporučeno očkování v intervalu 3-6 měsíců po infekci.
4. Vakcíny, které se nyní používají jsou bezpečné, máme k dispozici již dostatek dat svědčících o významném benefitu očkování mnohonásobně převyšujícím rizika spojená s vakcinací. Běžné nežádoucí reakce (především bolest v místě vpichu a chřipkovité příznaky trvající maximálně několik dní po aplikaci očkování) jsou dobře zvládnutelné i léčitelné. Rádi Vám poskytneme konzultaci i kontrolu stavu v ordinaci.
5. Po očkování významně snížíte riziko přenosu i nakažení při styku s lidmi v MHD, na kulturních a sportovních akcích, v restauracích, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, při setkávání.
6. Jako plně očkovaní (od 9.7. 2021 14 dní po aplikaci 2. dávky, nebo po aplikaci jedné dávky jednodávkové vakcíny) nemusíte, nemáte-li příznaky onemocnění, nastupovat do karantény po kontaktu s covid pozitivní osobou, ani být preventivně testováni tam, kde jsou nyní preventivní testy vyžadovány.
7. Očkování usnadňuje cestování, po plném očkování obdržíte očkovací certifikát, již nyní lze zobrazit očkování na Očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F  a v aplikacích čTečka a Tečka.