All Posts By

Ludmila Bezdíčková

Očkování proti chřipce

| Aktuality, Pro pacienty | 5 Komentářů

Od 1. října očkujeme proti chřipce – možnost objednat se u sestry 224311189. Pro osoby nad 65 let a osoby se závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity hrazeno ze zdravotního pojištění, pro ostatní zájemce za úhradu (550,-Kč včetně aplikace).

Pro koho je očkování proti chřipce hrazeno ze zdravotního pojištění?

Podle § 30, odst. (2), písm. b), bod 4. Zákona se očkování proti chřipce hrazené z v.z.p.
týká těchto skupin pojištěnců:

a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Režim ordinace od 20.9.2021 – jak postupovat při infekci?

| Aktuality, Pro pacienty, Uncategorized @cs | 5 Komentářů
Protože se opět zdá, že vypukl zmatek, jak postupovat při příznacích infekce dýchacích cest pokusím se shrnout postup pro dospělé osoby v naší ordinaci.
 • máte-li příznaky infekce (kašel, rýma, teplota, průjem, u starších lidí dušnost, spavost, extrémní únava), prosím kontaktujte naši ordinaci nejprve telefonicky, nebo e-mailem, objednáme Vás zpravidla na tentýž den k vyšetření, ale je lépe o Vás vědět předem, aby se předešlo čekání v čekárně s rizikem nákazy ostatních osob, nechoďte prosím s příznaky infekce do kontaktu s dalšími lidmi (do práce, na návštěvu, do obchodu…)
 • ordinační hodiny v pondělí a úterý 8-12, středa 12-14, čtvrtek a pátek 8-10 hod. jsou určeny přednostně pro akutní pacienty, pokud přicházíte z jiných důvodů, je-lépe se objednat na čas (telefonicky u sestry, volejte po 10. hodině)
 • v případě zcela lehkých příznaků (rýma, škrábání v krku), kdy byste běžně nevyhledávali pomoc lékaře, či během víkendu, doporučujeme nechat se otestovat v odběrovém místě, ideálně PCR testem – každý občan má možnost využít 2 PCR testy měsíčně ze zdravotního pojištění, můžete také využít domácí antigenní test alespoň pro rychlou orientaci, je ale třeba mít na vědomí, že negativita infekci covid-19 nevylučuje; budeme-li mít kapacitu, otestujeme Vás po domluvě i v ordinaci, další vývoj nemoci s námi konzultujte, v případě zhoršení stavu doporučujeme vyšetření u nás v ordinaci
 • pro seniory, chronicky nemocné a stran infekce covid-19 rizikové pacienty, u kterých je prokázána infekce covid-19 (a to i po očkování) je nyní k dispozici velmi účinná léčba monoklonálními protilátkami, která může zabránit přechodu do těžké formy onemocnění, k podání této léčby (v 60-minutové infuzi v nemocnici ambulantně) Vás odešleme, pokud u Vás infekce covid-19 bude zjištěna, proto je zejména pro Vás, rizikové pacienty důležité dostavit se k vyšetření včas (čím dříve je léčba podána, tím větší efekt má)
 • vysoce účinnou prevencí onemocnění, a to zejména jeho těžkého průběhu covid-19, je očkování, stále nabízíme možnost očkovat se u nás v ordinaci 1. , 2. dávkami, i 3. dávkami (s minimálním odstupem 8 měsíců od 2. dávky), k dispozici nyní dvoudávková vakcína Spikevax (Moderna) i jednodávková Janssen, od října budeme očkovat také proti chřipce, je možné aplikovat i obě vakcíny současně

Informace k očkování proti covid-19: 3. dávky i nové očkování.

| Aktuality, Pro pacienty | Žádné komentáře

Vážení pacienti,

dovoluji si shrnout aktuální informace k očkování proti covid-19 v naší ordinaci. Od je 20.9. na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR očkovat osoby s minimálním odstupem 8 měsíců od 2. dávky posilovací dávkou (boosterem).

Posilovací dávka a je doporučena především pro:

 • seniory ve věku 65+ let
 • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
 • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19
 • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 neprodělali

Osoby, které covid-19 prodělaly a byly očkovány dvěma dávkami dvoudávkové vakcíny či jednou dávkou jednodávkové vakcíny považujeme za dostatečně chráněné a v tuto chvíli pro ně očkování 3. dávkou nepovažujeme za nutné.

Dále je doporučeno dodatečné očkování 3. dávkami vybraným skupinám pacientů s významnou poruchou imunity, a to s odstupem minimálně 4 týdny od 2. dávky, pro většinu již v minulosti očkovaných 2 dávkami tedy co nejdříve.

jedná se tyto skupiny osob:

 • osoby se středně těžkou a těžkou imunosupresí
 • osoby se  středně těžkým nebo těžký primárním imunodeficitem
 • osoby s pokročilou nebo neléčenou infekcí HIV 
 • osoby na imunosupresivní terapii

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

Pro přeočkování se volí u všech pacientů mRNA vakcíny – Comirnaty a Spikevax (Moderna). V naší ordinaci budeme mít od 20.9. očkovací látku Spikevax (Moderna), pravděpodobně od konce října i Comirnaty (definitivní termín počátku distribuce praktickým lékařům ještě nebyl oznámen). Dle doporučení České vakcinologické společnosti je možné aplikovat jako 3. dávku po předchozím očkování Comirnaty i vakcínu Spikevax (vysoká účinnost).

Očkování proti chřipce budeme v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti nabízet od října tak, aby imunita vydržela až do jara (zejména důležité u seniorů). Od října bude možná i současná aplikace s očkováním proti covid-19 třetí dávkou.

Nadále pokračujeme v očkování proti covid-19 i pro dosud neočkované osoby, a to jak dvoudávkovou vakcínou Spikevax (Moderna), tak i jednodávkovou vakcínou Janssen.

131. Shattuck Lecture

| Odborné | Žádné komentáře
Anthony Fauci shrnuje hlavní poznatky o covid-19 z posledního roku jako v učebnici a mj. prezentuje racionální argumenty, proč očkování je cestou ven, vysvětluje pozadí vývoje vakcín. Moudrost. Lidskost. Dar srozumitelné řeči. 131. Shattuck Lecture. Publikováno 3. 6. 2021. Určeno pro odbornou veřejnost, ale porozumí tomu i laik. https://www.massmed.org/…/Annual…/2021-Shattuck-Lecture/
Stručně shrnuto, vybrané informace (s ručením omezeným, vlastní překlad):
– covid-19 = nejhorší epidemie infekce respiračním virem za posledních 102 let
– k datu publikace 172, 2 miliónů případů, 3 697 178 zemřelých
– přenos hlavně kapénky + aerosol (kontakt s kontaminovanými předměty méně významný)
– 1/3 nakažených osob nikdy nevyvine příznaky infekce, 50-60 % všech přenosů infekce je od asymptomatické osoby (v presymptomatickém období, či osoba nikdy nevyvine příznaky)
– 81 % pacientů lehký průběh, 14 % středně těžký, 5 % kritický
– 2,3 % case fatality rate, díky vývoji léčebných postupů došlo během roku k významnému snížení mortality
– léčba je zaměřená na 1) léčbu příznaků 2) podporu selhávání orgánů u hospitalizovaných (v první řadě oxygenoterapie, dále podpora oběhu, léčba selhání ledvin, … u těžce nemocných) 3) antivirotika a imunomodulancia
– post-covid: 1) orgánové postižení vzniklé přímo následkem infekce 2) příznaky, které nejsou zcela jasně patogeneticky objasněné, vznikající někdy i s časovým odstupem po infekci („long covid“)
– vývoj vakcín proti covid-19 sice v konečné fázi trval neuvěřitelných 11 měsíců, ale stojí na poznatcích jdoucích mnoho let nazpět (technologie mRNA vakcín, RSV vakcín, adenovirových vektorů, nanopartikul …)
– shrnuje účinnost vakcín (v angličtině rozlišena efficacy = účinnost v klinických studiích vs. efectiveness = účinnost v realném světě), u vakcín proti covid-19 oboje překvapivě velmi vysoké (vektorové vakcíny o něco méně účinné proti symptomatickému onemocnění, ale srovnatelně účinné proti hospitalizaci a úmrtí)
– účinnost vakcín proti mutacím SARS-COV-2 mírně snížena oproti divoké variantě, vysoká účinnost proti těžkému průběhu a úmrtí
– vysoká bezpečnost vakcín, zavedený systém reportování nežádoucích účinků
– co se protilátek týká, dosud chybí cut-off pro stanovení ochrany, navíc i lidé bez prokazatelných protilátek mohou být chráněni proti infekci prostřednictvím paměťových B-buněk, je ale předpoklad, že brzy bude k dispozici nějaké „měřítko“ úrovně imunity
– tzv. breakthrough infekce (infekce i přes plné očkování) probíhají většinou jako mírné a jsou spojeny s mnohem nižší virovou náloží
– důraz na morální zodpovědnost a globální zaměření, podporu očkování v zemích, kde je vakcinace hůře dostupná, rovnost v přístupu k vakcínám, komunitní přístup, mobilní týmy
– význam očkování dětí, pro věkovou deeskalaci nutno vyčkat výsledků studií (do konce roku 2021)
– důraz na podporu vědy, pravdy ve vědě ve smyslu na důkazech založené medicíny – „continue to stick with the data“

Očkování vektorovými vakcínami proti covid-19 – Janssen a Vaxzevria

| Aktuality, Pro pacienty | Žádné komentáře

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně očkování tzv. vektorovými vakcínami (jako nosič antigenu, který navozuje tvorbu imunitní odpovědi používají virový vektor pocházející z jiného viru) doplňuji informace.

Ve spojitosti s těmito vakcínami je zmiňován syndrom trombóz s nízkou hladinou destiček (TTS, VITT). Jedná se o velice vzácný nežádoucí účinek (incidence 1:100 000 očkovaných), který byl popsán v souvislosti s očkováním těmito vakcínami. Podrobné vysvětlení najdete zde http://ordinacepokorna.cz/2021/07/05/nezadouci-ucinky-po-ockovani-proti-covid-19-informace-pro-pacienty/. Evropská agentura pro léčivé přípravky se vyjádřila jednoznačně vy smyslu významné převahy benefitu z očkování těmito látkami oproti rizikům, která jsou s jejich aplikací spojena.

Syndrom byl v zahraničí častěji hlášen u mladších pacientů, s převahou žen. Z tohoto důvodu, a také faktu, že riziko těžkého průběhu covid-19 u mladších osob a široké dostupnosti mRNA vakcín (Comirnaty formy Pfizer a Spikevax firmy Moderna) bylo v některých zemích včetně ČR doporučeno očkovat těmito vakcínami primárně osoby nad 60 let (viz doporučení České vakcinologické společnosti https://drive.google.com/file/d/1aq6rvufSZJUYWBjiVWAJgCdHZ1AEAby8/view?usp=sharing). Osobám, které byly bez komplikací očkovány první dávkou vakcíny Vaxzevria (Astra Zeneca) doporučujeme se očkovat 2. dávkou téže vakcíny (riziko TTS zanedbatelné, prakticky všechny reakce se vyskytly po podání 1. dávky). Pro kombinaci vakcín není t.č. dostatek dat a je umožněno jen osobám s výskytem závažné nežádoucí reakce po 1. dávce očkování viz doporučení SÚKL zde https://www.sukl.cz/sukl/kombinovani-vakcin-proti-nemoci-covid-19-je-mozne.

Očkovací látka Janssen je také vhodná pro osoby imobilní k očkování na návštěvě doma, nebo málo motivované, u kterých hrozí, že by se na druhou dávku vůbec nedostavili. Pokud jste imobilní, máte bydliště na území Prahy 6 a máte zájem o očkování doma, obraťte se prosím na paní asistentku Denisu Boháčkovou z MČ Praha 6, tel.: 778 116 642.

Účinnost vakcíny Janssen je v porovnání s mRNA vakcínami o něco nižší proti příznakovému onemocnění (66% oproti 94-95% u mRNA vakcín), přesto je vakcína Janssen vysoce účinná proti těžkému průběhu (85%) – hodnocení probíhala v době, kdy ještě necirkulovaly všechny současně se vyskytující varianty viru. Nejnovější studie ale potvrzují vysokou účinnost vakcíny Janssen i proti delta variantě.

Proto i my doporučujeme všem osobám pod 60 let, které se mohou dostavit do očkovacích center, či objednat k očkování u praktického lékaře látkou Spikevax (Moderna), aby preferovali očkování mRNA vakcínami.

Pokud se přes uvážení všech rizik a doporučení rozhodnete nechat se očkovat právě očkovací látkou Janssen, je to u praktických lékařů po objednání a řádném poučení možné (vakcína je schválena po použití pro osoby nad 18 let). Očkování látka Janssen je jednodávková, vakcinační certifikát je vystaven ihned po aplikaci, ochrana nastoupí 14 dní po aplikaci.

U praktického lékaře lze očkovat pouze osoby, které mají sjednáno veřejné zdravotní pojištění s plným hrazením péče viz informace zde http://ordinacepokorna.cz/2021/07/05/ockovani-cizincu-proti-covid-19-vaccination-aganist-covid-19-for-foreigners/.

V naší ordinaci objednáváme k očkování očkovací látkou Janssen vždy na základě objednání u sestry, nejlépe telefonicky 224311189 v ordinačních hodinách. Pokud se nemůžete dovolat, pošlete e-mail na pbordinace@gmail.com s uvedením tel. kontaktu na Vás. Nový termín je otevřen vždy, když se sejde 5 zájemců (5 dávek v jedné lahvičce). Z logistických důvodů tedy nelze objednat na očkování ihned. Přehled volné kapacity pro objednání naleznete zde https://ockovani.opendatalab.cz/praktici#free_vaccines, v případě, že již nemáme látky k dispozici, je možné se obrátit na další kolegy, praktické lékaře. Údaje v tabulce jsou průběžně aktualizovány.

 

Očkování cizinců proti covid-19 – Vaccination aganist covid-19 for foreigners

| Aktuality, Pro pacienty | Jeden komentář

U praktického lékaře a v očkovacích centrech bez úhrady je možné očkovat cizince s dlouhodobým pobytem v ČR, kteří mají v ČR sjednané veřejné zdravotní pojištění s plným rozsahem péče. Pojištění v zemi EU mohou u jedné z velkých zdravotních pojišťoven v ČR zažádat o sjednání tzv. výpomocného pojištění. Podrobněji viz https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/zahranicni-pojistenci-a-covid-19.

It is possible to vaccinate foreigners  on behalf of public medical insurance with full coverage in the Czech Republic (granted usually for long-term residents) and also EU citizens with so called „výpomocné pojištění“ – basic medical insurance (has to be taken out individually in one of the public insurance companies) either in vaccination centers (for registration see here https://registrace.mzcr.cz/) or at a GP office. For vaccionation at a GP office, you do not need to register at this web site but you need to make personal appointment by telephone or e-mail.

Foreingers with private insurance or without public insurance in the Czech Republic can be vaccinated only in selected vaccination centers (see here https://registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm/index_en.html) following prior registration here https://registrace.mzcr.cz/samoplatci.