Od 1. října očkujeme proti chřipce – možnost objednat se u sestry 224311189. Pro osoby nad 65 let a osoby se závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity hrazeno ze zdravotního pojištění, pro ostatní zájemce za úhradu (550,-Kč včetně aplikace).

Pro koho je očkování proti chřipce hrazeno ze zdravotního pojištění?

Podle § 30, odst. (2), písm. b), bod 4. Zákona se očkování proti chřipce hrazené z v.z.p.
týká těchto skupin pojištěnců:

a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Join the discussion 2 komentářů

Napište komentář