Informace pro pacienty Společnosti všeobecného lékařství

Sdílíme doporučení pro pacienty ve vztahu k pandemii covid-19 Společnosti všeobecného lékařství české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně aktualizovaná k 22.9. 2021. https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/