Informace k očkování proti covid-19: 3. dávky i nové očkování.

Vážení pacienti,

dovoluji si shrnout aktuální informace k očkování proti covid-19 v naší ordinaci. Od je 20.9. na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR očkovat osoby s minimálním odstupem 8 měsíců od 2. dávky posilovací dávkou (boosterem).

Posilovací dávka a je doporučena především pro:

  • seniory ve věku 65+ let
  • osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  • osoby s chronickými onemocněními s predispozicí k těžkému průběhu nemoci covid-19
  • zdravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb, kteří v minulosti onemocnění covid-19 neprodělali

Osoby, které covid-19 prodělaly a byly očkovány dvěma dávkami dvoudávkové vakcíny či jednou dávkou jednodávkové vakcíny považujeme za dostatečně chráněné a v tuto chvíli pro ně očkování 3. dávkou nepovažujeme za nutné.

Dále je doporučeno dodatečné očkování 3. dávkami vybraným skupinám pacientů s významnou poruchou imunity, a to s odstupem minimálně 4 týdny od 2. dávky, pro většinu již v minulosti očkovaných 2 dávkami tedy co nejdříve.

jedná se tyto skupiny osob:

  • osoby se středně těžkou a těžkou imunosupresí
  • osoby se  středně těžkým nebo těžký primárním imunodeficitem
  • osoby s pokročilou nebo neléčenou infekcí HIV 
  • osoby na imunosupresivní terapii

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

Pro přeočkování se volí u všech pacientů mRNA vakcíny – Comirnaty a Spikevax (Moderna). V naší ordinaci budeme mít od 20.9. očkovací látku Spikevax (Moderna), pravděpodobně od konce října i Comirnaty (definitivní termín počátku distribuce praktickým lékařům ještě nebyl oznámen). Dle doporučení České vakcinologické společnosti je možné aplikovat jako 3. dávku po předchozím očkování Comirnaty i vakcínu Spikevax (vysoká účinnost).

Očkování proti chřipce budeme v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti nabízet od října tak, aby imunita vydržela až do jara (zejména důležité u seniorů). Od října bude možná i současná aplikace s očkováním proti covid-19 třetí dávkou.

Nadále pokračujeme v očkování proti covid-19 i pro dosud neočkované osoby, a to jak dvoudávkovou vakcínou Spikevax (Moderna), tak i jednodávkovou vakcínou Janssen.

Napište komentář