Očkování vektorovými vakcínami proti covid-19 – Janssen a Vaxzevria

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně očkování tzv. vektorovými vakcínami (jako nosič antigenu, který navozuje tvorbu imunitní odpovědi používají virový vektor pocházející z jiného viru) doplňuji informace.

Ve spojitosti s těmito vakcínami je zmiňován syndrom trombóz s nízkou hladinou destiček (TTS, VITT). Jedná se o velice vzácný nežádoucí účinek (incidence 1:100 000 očkovaných), který byl popsán v souvislosti s očkováním těmito vakcínami. Podrobné vysvětlení najdete zde http://ordinacepokorna.cz/2021/07/05/nezadouci-ucinky-po-ockovani-proti-covid-19-informace-pro-pacienty/. Evropská agentura pro léčivé přípravky se vyjádřila jednoznačně vy smyslu významné převahy benefitu z očkování těmito látkami oproti rizikům, která jsou s jejich aplikací spojena.

Syndrom byl v zahraničí častěji hlášen u mladších pacientů, s převahou žen. Z tohoto důvodu, a také faktu, že riziko těžkého průběhu covid-19 u mladších osob a široké dostupnosti mRNA vakcín (Comirnaty formy Pfizer a Spikevax firmy Moderna) bylo v některých zemích včetně ČR doporučeno očkovat těmito vakcínami primárně osoby nad 60 let (viz doporučení České vakcinologické společnosti https://drive.google.com/file/d/1aq6rvufSZJUYWBjiVWAJgCdHZ1AEAby8/view?usp=sharing). Osobám, které byly bez komplikací očkovány první dávkou vakcíny Vaxzevria (Astra Zeneca) doporučujeme se očkovat 2. dávkou téže vakcíny (riziko TTS zanedbatelné, prakticky všechny reakce se vyskytly po podání 1. dávky). Pro kombinaci vakcín není t.č. dostatek dat a je umožněno jen osobám s výskytem závažné nežádoucí reakce po 1. dávce očkování viz doporučení SÚKL zde https://www.sukl.cz/sukl/kombinovani-vakcin-proti-nemoci-covid-19-je-mozne.

Očkovací látka Janssen je také vhodná pro osoby imobilní k očkování na návštěvě doma, nebo málo motivované, u kterých hrozí, že by se na druhou dávku vůbec nedostavili. Pokud jste imobilní, máte bydliště na území Prahy 6 a máte zájem o očkování doma, obraťte se prosím na paní asistentku Denisu Boháčkovou z MČ Praha 6, tel.: 778 116 642.

Účinnost vakcíny Janssen je v porovnání s mRNA vakcínami o něco nižší proti příznakovému onemocnění (66% oproti 94-95% u mRNA vakcín), přesto je vakcína Janssen vysoce účinná proti těžkému průběhu (85%) – hodnocení probíhala v době, kdy ještě necirkulovaly všechny současně se vyskytující varianty viru. Nejnovější studie ale potvrzují vysokou účinnost vakcíny Janssen i proti delta variantě.

Proto i my doporučujeme všem osobám pod 60 let, které se mohou dostavit do očkovacích center, či objednat k očkování u praktického lékaře látkou Spikevax (Moderna), aby preferovali očkování mRNA vakcínami.

Pokud se přes uvážení všech rizik a doporučení rozhodnete nechat se očkovat právě očkovací látkou Janssen, je to u praktických lékařů po objednání a řádném poučení možné (vakcína je schválena po použití pro osoby nad 18 let). Očkování látka Janssen je jednodávková, vakcinační certifikát je vystaven ihned po aplikaci, ochrana nastoupí 14 dní po aplikaci.

U praktického lékaře lze očkovat pouze osoby, které mají sjednáno veřejné zdravotní pojištění s plným hrazením péče viz informace zde http://ordinacepokorna.cz/2021/07/05/ockovani-cizincu-proti-covid-19-vaccination-aganist-covid-19-for-foreigners/.

V naší ordinaci objednáváme k očkování očkovací látkou Janssen vždy na základě objednání u sestry, nejlépe telefonicky 224311189 v ordinačních hodinách. Pokud se nemůžete dovolat, pošlete e-mail na pbordinace@gmail.com s uvedením tel. kontaktu na Vás. Nový termín je otevřen vždy, když se sejde 5 zájemců (5 dávek v jedné lahvičce). Z logistických důvodů tedy nelze objednat na očkování ihned. Přehled volné kapacity pro objednání naleznete zde https://ockovani.opendatalab.cz/praktici#free_vaccines, v případě, že již nemáme látky k dispozici, je možné se obrátit na další kolegy, praktické lékaře. Údaje v tabulce jsou průběžně aktualizovány.

 

Napište komentář