Anthony Fauci shrnuje hlavní poznatky o covid-19 z posledního roku jako v učebnici a mj. prezentuje racionální argumenty, proč očkování je cestou ven, vysvětluje pozadí vývoje vakcín. Moudrost. Lidskost. Dar srozumitelné řeči. 131. Shattuck Lecture. Publikováno 3. 6. 2021. Určeno pro odbornou veřejnost, ale porozumí tomu i laik. https://www.massmed.org/…/Annual…/2021-Shattuck-Lecture/
Stručně shrnuto, vybrané informace (s ručením omezeným, vlastní překlad):
– covid-19 = nejhorší epidemie infekce respiračním virem za posledních 102 let
– k datu publikace 172, 2 miliónů případů, 3 697 178 zemřelých
– přenos hlavně kapénky + aerosol (kontakt s kontaminovanými předměty méně významný)
– 1/3 nakažených osob nikdy nevyvine příznaky infekce, 50-60 % všech přenosů infekce je od asymptomatické osoby (v presymptomatickém období, či osoba nikdy nevyvine příznaky)
– 81 % pacientů lehký průběh, 14 % středně těžký, 5 % kritický
– 2,3 % case fatality rate, díky vývoji léčebných postupů došlo během roku k významnému snížení mortality
– léčba je zaměřená na 1) léčbu příznaků 2) podporu selhávání orgánů u hospitalizovaných (v první řadě oxygenoterapie, dále podpora oběhu, léčba selhání ledvin, … u těžce nemocných) 3) antivirotika a imunomodulancia
– post-covid: 1) orgánové postižení vzniklé přímo následkem infekce 2) příznaky, které nejsou zcela jasně patogeneticky objasněné, vznikající někdy i s časovým odstupem po infekci („long covid“)
– vývoj vakcín proti covid-19 sice v konečné fázi trval neuvěřitelných 11 měsíců, ale stojí na poznatcích jdoucích mnoho let nazpět (technologie mRNA vakcín, RSV vakcín, adenovirových vektorů, nanopartikul …)
– shrnuje účinnost vakcín (v angličtině rozlišena efficacy = účinnost v klinických studiích vs. efectiveness = účinnost v realném světě), u vakcín proti covid-19 oboje překvapivě velmi vysoké (vektorové vakcíny o něco méně účinné proti symptomatickému onemocnění, ale srovnatelně účinné proti hospitalizaci a úmrtí)
– účinnost vakcín proti mutacím SARS-COV-2 mírně snížena oproti divoké variantě, vysoká účinnost proti těžkému průběhu a úmrtí
– vysoká bezpečnost vakcín, zavedený systém reportování nežádoucích účinků
– co se protilátek týká, dosud chybí cut-off pro stanovení ochrany, navíc i lidé bez prokazatelných protilátek mohou být chráněni proti infekci prostřednictvím paměťových B-buněk, je ale předpoklad, že brzy bude k dispozici nějaké „měřítko“ úrovně imunity
– tzv. breakthrough infekce (infekce i přes plné očkování) probíhají většinou jako mírné a jsou spojeny s mnohem nižší virovou náloží
– důraz na morální zodpovědnost a globální zaměření, podporu očkování v zemích, kde je vakcinace hůře dostupná, rovnost v přístupu k vakcínám, komunitní přístup, mobilní týmy
– význam očkování dětí, pro věkovou deeskalaci nutno vyčkat výsledků studií (do konce roku 2021)
– důraz na podporu vědy, pravdy ve vědě ve smyslu na důkazech založené medicíny – „continue to stick with the data“

Napište komentář