Pro nerozhodné: proč má smysl se nechat očkovat proti covid-19?

Pro váhající si dovoluji shrnout pozitiva očkování, nabízíme i konzultaci telefonicky 224311189 či e-mailem pbordinace@gmail.com:
1. Očkování chrání proti symptomatické infekci, těžkému průběhu covid-19, minimalizuje riziko hospitalizace, úmrtí i komplikací následkem prodělaného onemocnění covid-19. I když infekce probíhá u většiny pacientů jako lehká, zaznamenali jsme i v naší praxi nemálo těžkých průběhů a úmrtí, a to bohužel i u mladších a jinak zdravých osob. Rekonvalescence je po prodělané infekci delší, než je obvyklé u jiných respiračních infekcí a často přetrvávají určité symptomy i několik měsíců po prodělané infekci (tzv. long covid).
2. Očkováním chráníte své blízké. Tím, že neonemocníte se významně snižuje riziko přenosu na více ohrožené osoby ve Vašem okolí.
3. Imunita navozená očkováním je předvídatelná a získaná bezpečně (bez vystavení se riziku komplikací samotné infekce). Osoby po bezpříznakovém/lehkém průběhu onemocnění si nemusí vybudovat dostatečnou a delší dobu přetrvávající obranyschopnost. Na základě dosavadního průběhu epidemie a hrozbě mutací se nelze domnívat, že již máme vyhráno. Prodělali-li jste covid-19, Českou vakcinologickou společností je doporučeno očkování v intervalu 3-6 měsíců po infekci.
4. Vakcíny, které se nyní používají jsou bezpečné, máme k dispozici již dostatek dat svědčících o významném benefitu očkování mnohonásobně převyšujícím rizika spojená s vakcinací. Běžné nežádoucí reakce (především bolest v místě vpichu a chřipkovité příznaky trvající maximálně několik dní po aplikaci očkování) jsou dobře zvládnutelné i léčitelné. Rádi Vám poskytneme konzultaci i kontrolu stavu v ordinaci.
5. Po očkování významně snížíte riziko přenosu i nakažení při styku s lidmi v MHD, na kulturních a sportovních akcích, v restauracích, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, při setkávání.
6. Jako plně očkovaní (od 9.7. 2021 14 dní po aplikaci 2. dávky, nebo po aplikaci jedné dávky jednodávkové vakcíny) nemusíte, nemáte-li příznaky onemocnění, nastupovat do karantény po kontaktu s covid pozitivní osobou, ani být preventivně testováni tam, kde jsou nyní preventivní testy vyžadovány.
7. Očkování usnadňuje cestování, po plném očkování obdržíte očkovací certifikát, již nyní lze zobrazit očkování na Očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F  a v aplikacích čTečka a Tečka.

Join the discussion Jeden komentář