Očkování proti covid-19 v naší ordinaci: aktuality k 25.5.2021

Od 25.5. po dobu následujících 2-3 týdnů nabízíme v naší ordinaci po telefonickém objednání možnost očkování proti covid-19 očkovací látkou Moderna (mRNA vakcína, interval přeočkování v ČR 38-42 dní) pro všechny osoby nad 30 let věku, a to i pro u nás neregistrované pacienty.
Pro váhající si dovoluji shrnout pozitiva očkování, nabízíme i konzultaci telefonicky 224311189 či e-mailem pbordinace@gmail.com:
1. Očkování chrání proti těžkému průběhu covid-19, minimalizuje riziko hospitalizace, úmrtí i komplikací následkem prodělaného onemocnění covid-19. I když infekce probíhá u většiny pacientů jako lehká, zaznamenali jsme i v naší praxi nemálo těžkých průběhů a úmrtí, a to bohužel i u mladších a jinak zdravých osob. Rekonvalescence je po prodělané infekci delší, než je obvyklé u jiných respiračních infekcí a často přetrvávají určité symptomy i několik měsíců po prodělané infekci (tzv. long covid).
2. Očkováním chráníte své blízké. Tím, že neonemocníte se významně snižuje riziko přenosu na více ohrožené osoby ve Vašem okolí.
3. Imunita navozená očkováním je předvídatelná a získaná bezpečně (bez vystavení se riziku komplikací samotné infekce). Osoby po bezpříznakovém/lehkém průběhu onemocnění si nemusí vybudovat dostatečnou a delší dobu přetrvávající obranyschopnost. Na základě dosavadního průběhu epidemie a hrozbě mutací se nelze domnívat, že již máme vyhráno. Prodělali-li jste covid-19, Českou vakcinologickou společností je doporučeno očkování v intervalu 3-6 měsíců po infekci.
4. Vakcíny, které se nyní používají jsou bezpečné, máme k dispozici již dostatek dat svědčících o významném benefitu očkování mnohonásobně převyšujícím rizika spojená s vakcinací. Běžné nežádoucí reakce (především bolest v místě vpichu a chřipkovité příznaky trvající maximálně několik dní po aplikaci očkování) jsou dobře zvládnutelné i léčitelné. Rádi Vám poskytneme konzultaci i kontrolu stavu v ordinaci.
5. Po očkování významně snížíte riziko přenosu i nakažení při styku s lidmi v MHD, na kulturních a sportovních akcích, v restauracích, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, při setkávání.
6. Jako očkovaní  nemusíte, nemáte-li příznaky onemocnění, nastupovat do karantény po kontaktu s covid pozitivní osobou, ani být preventivně testováni tam, kde je test nyní vyžadován (v ČR nyní již 3 týdny po 1. dávce).
7. Očkování usnadňuje cestování, po plném očkování obdržíte očkovací certifikát, již nyní lze zobrazit očkování na Očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F, je připravována mezinárodní verze zobrazitelná v aplikaci.

Napište komentář